Je wilt verwijzen

Support Fryslân is een professionele vrijwilligersorganisatie voor maatjesprojecten. Support Fryslân richt zich op een brede doelgroep.

 

Support Kids

In 2015 is het maatjesproject Support Kids gestart. Dit project richt zich op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Het gaat hierbij om kwetsbare kinderen van die behoefte hebben aan extra aandacht.

 

Support Jongeren

Alle jongeren tussen de 12 en 27 jaar in Friesland die behoefte hebben aan een maatje kunnen zich aanmelden. In de ogen van Support Fryslân heeft elke jongere recht op een maatje. De meeste jongeren vinden zelf zo’n maatje, maar sommige jongeren kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Support Fryslân maakt dat mogelijk door sociaal zwakkere of eenzame jongeren te koppelen aan vrijwilligers. Het maatje spreekt regelmatig af met de jongere, helpt de jongere zelfredzamer te worden en draagt bij aan een gezond sociaal netwerk. Daarnaast motiveert het maatje de jongere om deel te nemen aan de samenleving. 

Onze maatjes

Onze maatjes zijn allemaal vrijwilligers. De maatjes worden gekoppeld aan jongeren met diverse en soms heftige problematiek. Daarom worden de maatjes goed voorbereid en begeleid. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, selectiegesprekken, training, begeleidingsgesprekken en intervisiebijeenkomsten behoren tot de standaardprocedure. De coördinatie hiervan is in handen van professionals.

Aanmelden

De jongere kan zichzelf aanmelden bij Support Fryslân. Een aanmelding kan ook worden gedaan door ouders, school, hulpverlening of andere wettelijk vertegenwoordiger. Belangrijk is dat de jongere er zelf achter staat. 

De aanmelding van de jongere kan gedaan worden via de website, e-mail of telefonisch. Na aanmelding wordt er binnen twee weken een intakegesprek gepland met de jongere en de wettelijk vertegenwoordiger. 

Er wordt uitgegaan van een koppeling van 12 maanden. Support Fryslân heeft regelmatig contact met de jongere en de wettelijk vertegenwoordiger om te horen hoe de koppeling verloopt en of het contact nog voldoet aan de wensen. De maatjes worden gedurende de koppeling ondersteund door Support Fryslân.

Meld een jongere aan voor een maatje.

 Copyright © 2016 St. Support Fryslân

            Privacyverklaring                                              


ANBI zk diap